Zapraszam do zapoznania się z ostatnio ukończonymi obrazami

Kilka ostatnich prac mojego autorstwa


W swoich pracach staram się zawrzeć to co okazało się dla mnie ważne w chwili ich powstawania.